Osebni družbeni izziv: zmanjšaj svoj vodni odtis

Slika za %user

Tadeja Mesojedec
ponedeljek, 15. 10. 2012

 
 
 
 
 
Voda, ki jo porabimo v Evropi, neposredno vpliva na življenja ljudi po vsem svetu. Kako? Voda, ki se uporablja pri proizvodnji za nas samoumevnih izdelkov, pogosto izvira iz držav in regij, ki se soočajo s pomanjkanjem vode. Zato moramo biti bolje seznanjeni s tem, od kod izvira naša voda, da jo bomo lahko uporabljali bolj učinkovito.
 

Kaj je vodni odtis?

Vodni odtis izdelka je skupna količina sladke vode, ki je bila potrebna za proizvodnjo in uporabo.Rezultat je seštevek skupnih neposrednih in posrednih količin vode, ki se porabi v življenjski dobi izdelka. Če na primer v lokalni trgovini kupite vrečo krompirja, je v neposredno porabo vode vključena vsa voda, ki se uporablja za obdelavo, pranje in pripravo. Posredna poraba pa vključuje vso vodo, ki je bila porabljena v oskrbovalni verigi za gojenje krompirja. Neposredna poraba vode je pomembna, ker upošteva tudi skrite ali „virtualne“ količine vode, potrebne za proizvodnjo blaga in storitev. Posredna poraba vode je običajno mnogo večja od neposredne, saj vključuje postopke, ki porabljajo velike količine vode, kot je na primer namakanje zemlje. Vodni odtisi na tem spletnem mestu so globalna povprečja, izračunana za izdelke v njihovi celotni življenjski dobi. Sestavljeni so iz treh komponent:moder vodni odtis meri količine vode, ki se porabljajo iz podtalnice ali površinske vode, kot so reke, jezera in zbiralniki; zelen vodni odtis meri količine vode, porabljene neposredno iz tal, kot je na primer deževnica; siv vodni odtis pa je voda za razredčevanje onesnaževal, kot so dušikova gnojila, ki zagotavlja sprejemljivo kakovost sladke vode. Ko je ta voda porabljena ali onesnažena, je ni mogoče uporabljati v nobene druge namene. Vodni odtisi so uporabno orodje za razumevanje skupnih količin vode, ki so potrebne za proizvodnjo vsakodnevnih izdelkov. Vendar pa je za razliko od ogljika, ki ima vedno enak vpliv (ne glede na to, kje je proizveden), vpliv vode odvisen od njenega izvora. Tako ima na primer na okolje večji vpliv, če 100 litrov vode vzamemo iz vira s pomanjkanjem vode, kot če vzamemo 200 litrov iz območja z obilnimi količinami vode. Zato je treba vedeti, od kod izhaja vodni odtis, saj lahko tako bolje razumemo dejanski vpliv, ki ga ima poraba vode na okolje. Kakšen je moj vodni odtis? Vodni odtis posameznika je skupek vseh vodnih odtisov vsega blaga in vseh storitev, ki jih porabi. Po podatkih znanstvenikov na nizozemski univerzi v Twenteju je bilo med leti 1996 in 2005 globalno povprečje porabe na potrošnika 3800 l/dan (1385 m³/leto). Nemški potrošnik je tako v povprečju porabil 3900 l/dan (1426 m³/leto), španski potrošnik pa 6700 l/dan (2461 m³/leto). Odtis povprečnega danskega potrošnika je bil 4500 l/dan (1635 m³/leto), poljskega pa 3800 l/dan (1405 m³/leto). Raziskava je prav tako razkrila, da vzorec in obseg potrošništva neposredno vplivata na naš vodni odtis. Oseba, ki spije veliko kave in redno uživa meso, ima verjetno večji vodni odtis kot vegetarijanec, ki pije vodo iz pipe. Prav tako je pomembno poznati razliko med notranjimi in zunanjimi vodnimi odtisi. V državah, ki so odvisne predvsem od tujih vodnih virov, so glavni učinki potrošništva in onesnaževanja pripisani zunanjim virom, kar pomeni, da je vpliv na vodne zaloge te države samo posreden. To velja za večino Evrope. Pravzaprav imajo določene države, kot so Italija, Nemčija, Združeno kraljestvo in Nizozemska, zunanje vodne odtise, ki sestavljajo 60–95 % njihovega celotnega vodnega odtisa. Svoj odtis lahko izračunate z računalom na spletnem mestu Water Footprint Network.

 

Izziv: kako lahko zmanjšam svoj vodni odtis?

Naš vodni odtis povezuje našo porabo vode v vsakodnevnem življenju ter težave s pomanjkanjem in onesnaženostjo vode drugod po svetu. Seveda je pomembno, da med ščetkanjem zob zapremo pipo in skrajšamo časa tuširanja, vendar pa neposredna poraba vode znaša le majhen odstotek (okoli 4 %) našega vodnega odtisa. Naš posredni odtis zavzema večino porabe vode, poleg tega pa lahko neposredno vpliva na življenja ljudi na drugem koncu sveta, predvsem v primeru, da so bili izdelki, ki jih kupujemo, proizvedeni z vodo iz rečne struge z malo vode. Obstaja veliko možnosti za zmanjšanje posredne porabe vode. Tako lahko na primer zavržemo manj hrane, pojemo manj mesa in vsako leto kupimo manj majic in čevljev. Poleg tega lahko namesto novih izdelkov kupujemo rabljene, uporabljamo več recikliranega papirja, kupujemo lokalno in sezonsko sadje ter zmanjšamo porabo izdelkov z visoko vsebnostjo sladkorja. Ker je na voljo vedno več raziskav in boljših informacij, lahko sprejemamo bolj informirane odločitve o izdelkih, ki jih kupujemo. Tako se lahko na primer odločimo, da bomo porabili enako količino določenega izdelka, ki izhaja iz območja z zadostno količino vode. Ta vrsta podatkov trenutno še ni splošno na voljo, zato moramo potrošniki sami poiskati dodatne informacije o vplivih izdelkov, ki jih kupujemo, na vodne zaloge. Določena podjetja v prehranski industriji so že začela z izračuni vodnih odtisov svojih izdelkov, v ZDA pa je združenje National Geographic razvilo zanimivo orodje za oceno izdelkov. Poudarjanje pomembnosti globalnega vodnega odtisa izdelkov na tako pomembnem spletnem mestu je prvi korak k ozaveščanju ljudi glede pomanjkanja vode. Vendar pa moramo tudi sami spodbujati vlade in proizvajalce, da začnejo težavo trajnostne uporabe vode jemati bolj resno.

 

Zakaj je voda pomembna?

Brez vode ne bi mogli obstajati. Voda je osnovna dobrina, potrebna za življenje – ne samo za ljudi, ampak za vsa živa bitja na Zemlji. Ljudje vodo uporabljamo za pitje, kuhanje, čiščenje, odstranjevanje odpadkov, transport, proizvajanje energije in vzdrževanje ekosistemov. Vendar pa se poleg te neposredne uporabe voda uporablja tudi kot hranilo za tla in za gojenje rastlin. Še več, voda je bistvenega pomena za vzdrževanje narave: rastlinstvo, živalstvo in ekosistemi – vse je odvisno od vode. Naš planet je z vodo v tekoči obliki edinstven. Voda prekriva 71 % zemeljske površine; tudi 65 % človeškega telesa sestavlja voda. Največji (97,5 %) vodni vir na Zemlji so oceani, na drugem mestu pa so ledeniki in območja večnega snega (1,72 %). 0,77 % zalog se skriva v podtalnici, 0,0075 % pa v sladkovodnih jezerih in rekah. Preostanek zalog je razdeljen med notranja morja, slana jezera, vlago v tleh in atmosfersko vodo. Ker oceani in morska voda vsebujejo velike količine soli, človeške potrebe po vodi večinoma izpolnjujejo podtalnica ter sladkovodna jezera in reke. Čeprav je iz oceanske vode možno odstraniti sol, je postopek drag, pri njem pa se porabljajo velike količine energije. Zaradi vodnega kroga se voda na Zemlji uporablja vedno znova. S toploto, ki jo oddaja sonce, vodne zaloge na površini zemlje – predvsem iz oceanov – izparijo v zrak, nato pa se v obliki dežja in snega vrnejo nazaj na Zemljo, po potokih in rekah pa končajo nazaj v oceanu. Vendar pa voda – tako kot drugi naravni viri, npr. olje in plin – nima neomejenih zalog. Čeprav se jo lahko vedno znova uporablja, je količina sladke vode, ki nastane v vodnem krogu, omejena. Odvisna je od prostora in časa in je ni mogoče vedno znova uporabiti (tako se na primer dež zunaj sezone ne more uporabljati za gojenje rastlin). Kot pri vseh naravnih virih moramo tudi z vodo ravnati bolj premišljeno. ast prebivalstva in spremembe potrošniških vzorcev pomenijo, da rastejo tudi globalne potrebe po naravnih virih, in sicer s hitrostjo, ki je v prihodnosti ne bo mogoče vzdrževati. To pomeni, da je treba z viri, kot je sladka voda, upravljati bolj učinkovito. Voda je tesno povezana z največjimi okoljskimi izzivi, s katerimi se soočamo – med njimi so najbolj pomembne spremembe podnebja. S postopnim segrevanjem zemeljske atmosfere se polarni led topi zaskrbljujoče hitro. Če ne bomo našli načinov za upočasnitev globalnega segrevanja, se bodo ledeniki še naprej topili, morska gladina se bo dvignila, ekstremne vremenske razmere, kot so vročinski vali, suše in močna deževja, pa se bodo pojavljali pogosteje. Vse to bo izjemno vplivalo na ekosisteme, ki nam omogočajo življenje.