Cilji morajo biti veliki

Slika za %user

Tadeja Mesojedec
sreda, 4. 05. 2011

Socialni inovatorji prihodnosti smo se udeležili 31. mednarodne konference PODIM, kjer smo širili svoja znanja o vstopanju na globalne trge. Verjamemo namreč, da je ta tema zanimiva za socialne podjetnike, ki bodo razvijali inovativne ideje in pristope k reševanju socialnih izzivov. Zaradi globalizacije se je izoblikoval nov tip podjetništva. Nova globalna start-up podjetja vse bolj iščejo poslovne priložnosti, financiranje, ekipe, partnerje in trge na globalni ravni. Da bi bila uspešna v globaliziranem svetu, se morajo podjetja internacionalizirati. Nekatera med njimi so mednarodna že na samem začetku in jih poznamo pod imeni, kot so globalna novoustanovljena podjetja, “born-globals”, visoko tehnološka start-up podjetja, globalna visokotehnološka podjetja, visoko vplivna podjetja ali novi mednarodni podjemi. Druga, ki izhajajo iz podjetniške aktivnosti že obstoječih podjetij, poznamo kot mednarodno notranje podjetništvo ali korporacijsko podjetništvo na svetovnih trgih. Vsako izmed njih se sooča z izzivi obvladovanja gonilnih sil globalizacije in ustvarjanja uspešnega sodelovanja z globalnimi deležniki. Ta vodilna podjetja se ukvarjajo z mnogimi izzivi, ki jih je potrebno uspešno rešiti, da bi lahko uspela na mednarodnih trgih. Ko se podjetja razširijo čez meje svoje države, se soočajo s številnimi izzivi, ki so povsem drugačni kot na domačih trgih, in podjetniki morajo biti še posebej ustvarjalni in iznajdljivi (http://www.podim.org/). Več o pridobljenem znanju pa lahko preberete na spodnjih naslovih in v časniku Finance: