Križ, kraž Kralj Matjaž, daj mi groš, da si kupim… nož?

Slika za %user

Jaka Matičič
četrtek, 19. 12. 2013

Razlog je povsem preprost – socialna podjetja pri nas še niso tako zelo razvejana, da bi potencialni investitorji, financerji ali kakršnekoli sorte finančni meceni rade volje pomagali pri začetku našega plemenitega dejanja, kot je ustanovitev socialnega podjetja.

To ne pomeni, da se to dogaja zaradi korupcije, pomanjkanja denarja, prezira konukurence ali podobnih stvari, kljub temu da bi bili to lahko razlogi. To se dogaja predvsem zato, ker  tak sistem nastopanja na trgu, kot ga predstavlja socialno podjetništvo še ni dovolj prepoznan.