Kako ustanoviti zavod

Slika za %user

Kristjan Strojan
četrtek, 18. 12. 2014

Zavod

Zavod je organizacija, ki se ustanovi za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička.

Zavod se v nekaterih pogledih močno razlikuje od društva:


Kako ustanoviti društvo?

Slika za %user

Kristjan Strojan
torek, 17. 06. 2014

Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov.

Društvo lahko ustanovijo najmanj 3 poslovno sposobne fizične ali pravne osebe.

Pri tem obstaja izjema, da gospodarske družbe ne morejo ustanoviti društva, ki ima v temeljnem aktu določeno dejavnost, katero gospodarska družba opravlja kot svojo dejavnost.  

Temeljni akt (statut) društva

Temeljni akt društva mora vsebovati:

  • ime in sedež društva (izbrani kraj poslovanja društva);


Socialno podjetništvo - mit, želja in realnost

Slika za %user

Kristjan Strojan
četrtek, 14. 11. 2013

Mit
V vseh letih svetovanja, usposabljanja in ukvarjanja s potencialnimi socialnimi podjetniki me vedno fascinira naslednje dejstvo: 80% ljudi, ki želijo vstopiti v socialno podjetništvo, misli, da je socialno podjetništvo čarobna palčka, s katero bodo rešeni njihovi problemi. Če vam je kdo to rekel, se vam je močno zlagal.