Socialno podjetništvo

10 Kompetenčni model socialnega podjetnika