Socialno podjetništvo

10.2 Kompetence socialnega podjetnika

Vsekakor je temeljna kompetenca vsakega podjetnika prav tista, ki ji rečemo podjetnost. Če ste po naravi iznajdljivi, ustvarjalni, drzni, prepričljivi in imate zraven tudi čut za prepoznavanje priložnosti, potem ste v osnovi pravi človek za tovrstno življenjsko pot. Če želite biti na tej poti uspešni, boste morali dovolj zaupati vase in biti predani svoji ideji in cilju ter se predvsem ne ustaviti ob številnih ovirah. Zraven vam pridejo prav nekatere mehke veščine, kot so vodstvene, organizacijske in komunikacijske sposobnosti ter znanja in spretnosti s področja marketinga in informacijsko-komunikacijske tehnologije. Za čim bolj samostojno in suvereno delovanje boste morali kar se da hitro pridobiti tudi nekatera finančna in pravna znanja ter poglobiti sposobnosti strateškega razmišljanja in načrtovanja.

 

Za socialnega podjetnika se predpostavlja tudi socialni čut oz. zmožnost empatije in določena moralna načela, ki so osnova za delo z ranljivimi skupinami oz. za prispevanje k skupnemu dobremu. Za svoje specifično področje delovanja bo socialni podjetnik potreboval tudi strokovna znanja, pridobljena bodisi s formalnim izobraževanjem bodisi z neformalnim učenjem oz. z ustreznimi izkušnjami s področja dela, ljubiteljskih aktivnosti ali prostovoljstva.

 

 

V pomoč preverjanju vaših kompetenc smo v strokovni skupini na podlagi posebne raziskave razvili kompetenčni model socialnega podjetnika z razčlenitvami in opisi posamezne kompetence. 

 

Za lažje preverjanje doseganja ravni kompetenc na koncu priročnika najdete vprašalnik za samooceno, ki vam bo koristil ob iskanju odgovora na vprašanja, katere kompetence morate še dodatno razvijati ali jih najti pri sodelavcih svoje ekipe, da bo vaše socialno podjetje lahko zaživelo ali se razvijalo.

 

 

Pomembno je, da se zavedate, da socialno podjetje predstavlja tim različnih ljudi. Ozavestiti, kaj so naše kompetence in kompetence drugih sodelavcev, je pomembno za komplementarnost članov in s tem boljše delovanje podjetja. Socialni podjetnik ni en človek z nadnaravnimi sposobnosti, je nekdo, ki se zaveda tudi samega sebe in se dopolnjuje z ostalimi v ekipi.

 

 

Če neke kompetence socialnega podjetnika ne pokrijete v izhodiščnem timu, se lahko odločite za razširitev tima in poiščete nekoga, ki ima te kompetence razvite, in ga povabite v ekipo, lahko se odločite za nadaljnjo usposabljanje ter izgradnjo neke kompetence, ki vas šibi, ali pa se odločite, da boste to kompetenco nadomestili z nekim zunanjim partnerjem svoje osnovne ekipe.

 

V kolikor želite, da so rezultati testa kar najbolj uporabni in zanesljivi, ga je smotrno reševati v treh korakih, ki si sledijo, kot je navedeno:

  • - individualno (glede na lastno presojo), 

  • - v paru z nekom, ki vas pozna (lahko se pogovorite o posameznih postavkah, sploh tistih, pri katerih ste bili v dvomih), 

  • - z zunanjim svetovalcem (psiholog, nekdo od poznavalcev modela, ki pa ni omejen s poznavanjem vaših kompetenc v praksi, vendar gleda na vprašalnik z bolj profesionalnega vidika in vas bo ob njem lahko pravilno usmerjal). 

 

Vprašalnik za samooceno ni zastavljen kot test, ki ga najdemo v različnih revijah, in na koncu ne ponuja nekega enoznačnega odgovora, da ste ali niste socialni podjetnik. V pogovoru in debati (lahko s sodelavci ali zunanjimi mentorji) razvijete oceno samega sebe in sodelavcev ter naredite pregled kompetenc, ki so že v vašem delovnem timu že in ki jih še potrebujete.