Socialno podjetništvo

10.3 Kompetenčni model

Podjetnost

Samozavedanje, prepoznavanje priložnosti, nagnjenost k tveganju, fleksibilnost, integriteta, razvijanje produkta/storitve, prepričljivost, hitro prepoznavanje konfliktov, težav, dajanje pobud in predlogov, ažurno odzivanje, odgovornost, zanesljivost, poštenost, vedenje v skladu s predpisi, priznavanje lastnih napak, samoiniciativnost.

 

Kreativnost, inovativnost

Nekonvencionalnost razmišljanja, inovativnost, dajanje predlogov za izboljšanje obstoječih delovnih procesov, iznajdljivost, prepoznavanje poslovnih priložnosti, izvirnost, dinamičnost.

 

Družbena empatija

Poznavanje trendov dolgoročnega razvoja družbe, poznavanje virov informacij za zajem družbenih problemov, sposobnost prepoznave in definiranja družbenega problema, razumevanje procesa oblikovanja družbeno inovativnih rešitev, ocena stanja in analiza tveganj za rešitev družbenega problema, poznavanje ocenjevanja družbenega učinka podjetniške dejavnosti.

 

Vztrajnost, predanost

Predanost cilju podjetja, predanost ideji, storilnostna motivacija, vztrajnost, premagovanje ovir.

 

Vodenje in organiziranje

Učinkovito načrtovanje in organiziranje delovnih situacij, postavljanje prioritet, upoštevanje časovnih rokov, delovanje v okviru razpoložljivih sredstev, odkrivanje potencialov sodelavcev, jasno opredeljevanje nalog in delegiranje teh, dajanje ustreznih povratnih informacij, spodbujanje kooperativnosti, dajanje zgleda z lastnim vedenjem, navduševanje za doseganje postavljenih ciljev, prepoznavanje in priznavanje dobro opravljenega dela, ustrezno koordiniranje manj učinkovitih zaposlenih, uspešno razreševanje napetosti med zaposlenimi, poznavanje osnov mediacije.

 

Komunikacija

Razvita medosebna, telefonska in pisna komunikacija, samozavesten nastop.

 

Prodaja in marketing

Pogajalske sposobnosti, poznavanje in posluževanje mreženja, zaznavanje potreb kupcev, prodajne veščine, sposobnost graditve zaupanja, sposobnost prilagajanja trgu.

 

Kompetence s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)

Poznavanje ključnih računalniških funkcij in programov, obdelovanje preglednic, besedil, baz podatkov, uporaba IKT za namene učinkovitega prezentiranja, komuniciranje prek elektronske pošte, vstopanje na spletne strani, poznavanje osnov kreiranja spletnih strani.

 

Finančni menedžment

Poznavanje možnih načinov financiranja in iskanja finančnih virov, učinkovito razporejanje in uporaba razpoložljivih virov, načrtovanje finančnega poslovanja.

 

Administracija in pravo

Poznavanje osnov knjigovodstva in računovodstva, poznavanje osnov pravnega okolja, poznavanje osnov administracije.

 

Timsko delo

Učinkovito oblikovanje tima, spodbujanje k sodelovanju med člani tima, sodelovanje v timu, upoštevanje potreb in prispevkov drugih članov tima.

 

Strateško razmišljanje

Načrtovanje, analiziranje, evalviranje, iskanje informacij, neodvisnost, usmerjenost na dosežke.

 

Strokovna, specifična področja

Izobrazba, neformalne izkušnje, študentsko delo, prostovoljno delo, motorične spretnosti, praktična znanja.