Socialno podjetništvo

11 Vprašalnik o doseganju kompetenc socialnega podjetnika