Socialno podjetništvo

4.1 Zakaj socialno podjetje?

Bistvo socialnega podjetja ni želja po dobičku, temveč želja po oblikovanju odličnih produktov. To seveda ne pomeni, da dobra rešitev oziroma produkt ne sme ustvarjati visokih prihodkov/dobičkov podjetja. Vsekakor pa to ni namen socialnega podjetništva.

Socialno podjetništvo, v svojem bistvu in ne kot ga definira npr. Zakon o socialnem podjetništvu, lahko celotnemu gospodarskemu sektorju pokaže novo pot, ki je prepojena z drugačnimi podjetniškimi vrednotami. Bistvo oziroma vodilo socialnega podjetja ni želja po dobičku, temveč želja po rešitvi družbenega problema, pa naj bo to s produkti, ki jih proizvaja, ali z načinom delovanja. Vsak se lahko sam pri sebi vpraša, koliko podjetij dobička ne postavi kot glavni cilj podjetja, ampak ga smatra kot stranski učinek tistega, kar bi moralo biti glavni cilj podjetja – oblikovanje odličnih produktov/ rešitev za svoje kupce oziroma uporabnike.

Eden od smotrov socialnega podjetništva je tudi zaposlovanje invalidov, oseb z motnjo v duševnem razvoju, starejših, bivših zapornikov, mladih itd. To je prispevek socialnega podjetništva, ki se kaže v načinu delovanja. Socialna podjetja opravljajo družbenokoristne dejavnosti, proizvajajo družbenokoristne produkte in zagotavljajo družbenokoristne storitve, rešujejo probleme ljudi, skrbijo za trajnostni razvoj in odgovorno ter empatično delujejo v družbi, katere del so. Kdo si ne bi želel delati v takšnem podjetju? Da boste to lahko dosegli, je treba kar nekaj časa in energije vložiti v oblikovanje podjetja, da bo lahko učinkovito izpolnjevalo svoje poslanstvo.