Socialno podjetništvo

4.2 Poslanstvo in vizija

Če ne veste, kakšen je vaš cilj, boste težko kamorkoli prišli. Prav tako je v podjetju. Podjetje potrebuje cilj, ki mu omogoča izbiro pravilne poti, po kateri lahko pride na cilj. Pomembno je, da se prav vsi člani vaše ekipe oziroma podjetja zavedate, kakšen je vaš skupni cilj, kakšno je vaše poslanstvo in kje vidite vas in vaše podjetje v prihodnosti. S poenotenim poslanstvom in vizijo boste vsi člani vašega podjetja lahko delovali uspešneje, in kar je še pomembneje, delovali v isto smer.

Poslanstvo

Poslanstvo je najširša opredelitev namena vašega podjetja. V njem opredelite razlog za obstoj vašega socialnega podjetja. Sestavite ga tako, da bo razumljivo vsem v podjetju in tudi širši javnosti ter tržnim segmentom, ki jih nagovarjate. Poslanstvo ponavadi vsebuje:
  • namene socialnega podjetja;

  • razlog, zakaj podjetje obstaja;

  • vrednost, ki jo podjetje nudi svojim kupcem oziroma uporabnikom, ter

  • ključne tržne segmente podjetja.

Poslanstvo vam služi kot dobra podlaga za določanje dolgoročnih ciljev vašega podjetja. Služi vam tudi kot smerokaz za razvoj strategij ter pri sprejemanju strateških odločitev.

Vizija

V viziji projicirate želeno prihodnost vašega socialnega podjetja. Pri tem podjetje postavite vsaj za 10 let v prihodnost. Pri oblikovanju vizije morate upoštevati vrednote, ki jih ima vaše socialno podjetje. Priporočila za sestavo vizije:
  • Vizija naj bo navdušujoča.

  • Vizija naj bo realno dosegljiva.

  • Usmerjena naj bo v prihodnost, vsaj 10 let naprej.

  • Odraža naj vrednote podjetja.