Socialno podjetništvo

4.3 Kje smo - analiza okolja in branže

 
 
 
Učinkovita poslovna strategija izhaja iz zavedanja, da kot socialni podjetnik v nekem prostoru niste sami. Okolje v katerem delujete, trg, konkurenca in vaši uporabniki so pomembni segmenti vašega delovanja.

Analiza trenutnega stanja

Prvi korak pri oblikovanju učinkovite poslovne strategije je analiza trenutnega stanja, v katerem je vaša organizacija, podjetje. Priporočljivo je, da to počnete redno, v določenih časovnih intervalih. Od velikosti vašega podjetja je odvisno, koliko časa boste posvetili temu. Manjša podjetja imajo letne evalvacije, večja pa takšne stvari spremljajo dnevno. Gotovo je najmanjši priporočljivi časovni interval eno leto.
 
Pri ocenjevanju trenutnega stanja lahko uporabite metodo analize vrzeli. Pri analizi vrzeli izmerite razliko med želenim rezultatom in dejanskim rezultatom, ki ste ga dosegli. Primer: načrtovali ste prodajo 1.000 enot nekega produkta, prodali pa ste jih le 800. Razlika oziroma vrzel je 200 enot. Sedaj je vaša naloga, da analizirate, kje ležijo vzroki za to vrzel. Pri tem je pomembno, da poiščete vzroke, na katere imate dejansko vpliv in jih lahko v bodoče prilagodite, spremenite na način, da vam pomagajo zapolniti vrzel.
 
Pri analizi trenutnega stanja lahko sledimo naslednjim korakom:
 1. Dobro se moramo seznaniti z našimi cilji, ki smo jih imeli postavljene v tem obdobju. Dobro je, da poznamo tudi obstoječo strategijo. 

 2. Določimo ključne kazalnike, ki vašemu podjetju zagotavljajo poslovno uspešnost. Pri te pazite, da teh kazalnikov ni premalo ali preveč. 

 3. Izmerite ključne kazalnike na ustrezen način. Predvsem je pomembno, da so meritve realne in pravilne.

 4. Določite stopnjo doseganja učinkovitosti za posamezni izmerjeni ključni kazalnik. Ste zadovoljni z rezultatom in učinkovitostjo?

 5. Združite ugotovitve v oceno trenutnega stanja.

Analiza okolja 

Analiza okolja pomaga razumeti družbene, ekonomske in druge trende v okolju, v katerem delujete. Če se okolje, v katerem deluje vaše podjetje, ne bi spreminjalo, potem bi lahko poslovne strategije načrtovali le na podlagi trenutnega stanja. Vendar pa žal to ne drži. Poglejmo, katerim dejavnikom iz okolja je dobro nameniti pozornost.
 • EKONOMSKI DEJAVNIKI so skupek gospodarskih in ekonomskih faktorjev, ki delujejo v določenem okolju. Mnogo aktualnih ekonomskih faktorjev lahko dobijo na podlagi analiz državnih statistik. V Sloveniji je to Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (www.umar.gov.si), določene uporabne podatke pa lahko dobite tudi na Statističnem uradu Republike Slovenije (www.stat.si).

 • POLITIČNI IN PRAVNI DEJAVNIKI so tisti dejavniki, na katere ima največji vpliv država s svojim državnim aparatom. Zakonodaja in predpisi, ki vplivajo na poslovanje vašega socialnega podjetja, so pomemben dejavnik, ki ga je treba zajeti v okoljski analizi. Zakon o socialnem podjetništvu, področni zakoni in predpisi, ki urejajo branžo, v kateri posluje vaše podjetje, so že taki dejavniki, katerim je treba posvetiti posebno pozornost. Potem so tukaj tudi razne državne spodbude v obliki razpisov, državnih pomoči, dotacij in podobno. Tudi to morate vključiti v svojo analizo okolja.

 • DRUŽBENI DEJAVNIKI obsegajo široko polje za premislek in analizo. Kakšni so demografski trendi in kako bodo ti vplivali na vaše podjetje? Demografija so karakteristike prebivalstva na določenem območju, kot so: spol, starost, izobrazbena struktura, zaposlitvena struktura, višina prihodka, ne nazadnje pa tudi etnična pripadnost.

 • TEHNOLOŠKI DEJAVNIKI so dejavniki, ki prav tako lahko pomembno vplivajo na razvoj vašega podjetja. Razvoj interneta je prinesel neštete možnosti podjetjem v smislu oglaševanja in trženja lastnih produktov, širjenja prepoznavnosti in podobno. Se na obzorju pojavljajo nove tehnologije, ki bi pripomogle k boljšemu in učinkovitejšemu poslovanju vašega podjetja? So tehnološki trendi takšni, da ga lahko ogrozijo? Se dovolj hitro prilagajate temu?

Končni rezultat analize okolja naj bo jasen vpogled v okolje, v katerem deluje vaše podjetje.

Analiza branže

Analiza branže se osredotoča na branžo, v kateri deluje vaše socialno podjetje. Najprej je treba identificirati branžo, v kateri delujete. Ko ste to storili, se lahko lotite analize strukture branže. 
 • Kakšen je obseg branže (višina prihodkov, obseg prodanih proizvodov)?

 • Kakšni trendi veljajo v branži? Ali branža raste ali je v zatonu? 

 • Kakšno je število tekmecev na trgu? Kakšni so njihovi tržni deleži? 

 • Kakšna je struktura kupcev oziroma uporabnikov?

 • Kakšne so distribucijske poti? 

 • akšne so ovire za vstop in izstop s trga v branži?

 • Kakšna je dobičkonosnost branže? 

 

Pomemben vidik analize branže je tudi to, kakšen je bil razvoj te branže. Michael Porter je v članku The Five Competitive Forces That Shape Strategy opredelil pet dejavnikov, skozi katere lahko analiziramo določeno branžo. Ti so:

 

 • -pogajalska moč potrošnikov (kupcev,uporabnikov),

 • -pogajalska moč dobaviteljev,

 • -rivalstvo med obstoječimi konkurenti,

 • -grožnja za vstop novih konkurentov, 

 • -nevarnost pojava novih substitutov.

 

Cilj analize branže je dobiti ustrezen vpogled v branžo, v kateri deluje vaše podjetje.