Socialno podjetništvo

4.6 Razvoj produktov

 
 
Produkte ločimo na blago in storitve. Blago so fizični produkti, ki jih lahko vzamemo v roko. Na drugi strani se storitev ne moremo dotakniti, ker niso stvari, temveč dejavnosti. Včasih so se produkti ločili strogo na blago ali storitve. V zadnjem času pa se vedno bolj pojavlja premišljena integracija obeh, včasih v obliki poslovnega modela, pogostokrat pa kupci oziroma uporabniki dojemajo kombinacijo blaga in storitev kot enovit produkt. Ko razvijate nov produkt, vam svetujemo, da greste skozi naslednje štiri faze:
 
 • -razvoj oziroma generacija ideje, 

 • -pregled ideje, 

 • -prototip in testiranje, 

 • -končni izdelek.

 
Razvoj oziroma generacija ideje 
 
Nekaj o razvoju in generacijah idej je napisanega tudi v poglavju o družbenih inovacijah. Na tem mestu želimo poudariti, da lahko ideje za določen produkt ali njegovo izboljšavo pridejo od različnih profilov, morda tudi takšnih, ki na prvi pogled nimajo nič skupnega s produktom, ki ga razvijate. Pametni razvijalci produktov so odprti za vse ideje, ki jih lahko dobijo iz najrazličnejših virov. Takšen proces lahko izvedete tudi v obliki možganskih neviht (brainstorming) ali drugih kreativnih metod. V tej fazi se ne obremenjujete s tem, ali so ideje uresničljive, primerne, vzdržne. Posvetite se le generaciji in razvoju idej. 
 
 
Pregled ideje
 
V tem koraku se zgodi pregled produktne ideje. Vsako idejo je treba oceniti iz različnih zornih kotov:
 
Operativni nivo
 
 • -Kaj potrebujete za proizvodnjo tega produkta? 

 • -Ali lahko ta produkt proizvedete s trenutnimi zmogljivostmi, opremo, infrastrukturo, ki jih imate na voljo? 

 • -Ali imajo vaši delavci potrebna znanja in veščine, da lahko proizvedete produkt? 

 • -Bi morali za proizvodnjo produkta zagotoviti dodatna usposabljanja delavcev? 

 • -Bi morali za proizvodnjo produkta zaposliti dodatne ljudi s potrebnimi znanji?

 

Viri
 
 • -Ali lahko pridobite potrebne vire za proizvodnjo produkta? 

 • -Kakšne količine virov potrebujete? 

 • -Katere dobavitelje boste uporabili? 

 • -Kakšen bo strošek teh virov?

 

Trženje
 
 • -Kakšen je tržni potencial produkta?

 • -Kako boste dosegli potencialne kupce oziroma uporabnike?

 • -Kako boste razvili trg za ta produkt? 

 

Finance
 
 • -Kakšen je finančni potencial produkta?

 • -Koliko stane celotna proizvodnja produkta?

 • -Kakšna je pričakovana donosnost naložbe?

 

Družbeni učinek
 
 • -Kakšen družbeni učinek pričakujete od produkta?

 • -Ali produkt rešuje kakšen specifičen družbeni problem?

 

Ta vprašanja so vam v pomoč pri ocenjevanju produktne ideje oziroma razreševanju določenih vidikov.
 
 
Prototip in testiranje
Če produktna ideja prestane ocenjevanje, se lahko nadaljuje korak, v katerem se izdela prototip produkta. Ta je namenjen temu, da testiramo produkt v njegovi fizični obliki, njegovo učinkovitost, uporabniško izkušnjo in delovanje. To velja tako za blago kot tudi storitve. Ta faza je lahko stroškovno precej zahtevna. Pogostokrat se zgodi, da je treba izdelati več zaporednih prototipov, saj se v procesu dogajajo izboljšave, ki so nujno potrebne za oblikovanje dobrega produkta. Prototip lahko testirate na majhnem odstotku tržnega segmenta. Na podlagi testiranja se izvede enega od naslednjih korakov:
 
 • -Prototip se modificira in se ga pošlje v ponovno testiranje. 

 • -Razvoj produkta se opusti, saj produkt ni ustrezen. 

 • -Prototip napreduje v fazo končnega produkta.

 
Končni produkt
 
Če prototip prestane testiranja, lahko iz prototipa naredimo končni produkt. V tem koraku je treba postaviti proizvodne procese, ki omogočajo proizvodnjo končnega produkta v zadostnih količinah.