Socialno podjetništvo

4.7 Poslovni načrt v socialnem podjetništvu

 
 
 
 
 
 
Poznamo različne vrste poslovnih načrtov glede na primarno namembnost. V kontekstu socialnega podjetništva bi veljalo izpostaviti poslovni načrt za pridobivanje subvencij oz. sredstev na javnih razpisih. Poslovni načrt je pri pridobivanju nepovratnih sredstev, subvencij ali kreditov s subvencionirano obrestno mero obvezna priloga. Strokovnjaki poslovne načrte preberejo in se na podlagi točkovnikov za posamezne sestavine poslovnega načrta odločijo, ali je prosilec upravičen do subvencije oz. sredstev. Poslovni načrt, ki se pripravlja za pridobivanje sredstev prek razpisov, je skoraj izključno napisan v ta namen.
 
Ti poslovni načrti imajo že vnaprej določene oz. priporočene sestavine. Običajno je treba zelo dobro izdelati opis produkta ali storitve, analizo trženja in finančno analizo, v kateri je treba izdelati finančne projekcije za obdobje petih let ob prikazu stanja brez subvencije ali z njo. Nekateri razpisi pa celo zahtevajo rezultate v določenem časovnem obdobju, sicer mora upravičenec vrniti sredstva. Če se podjetnik odloči, da bo pisanje te vrste poslovnega načrta prepustil svetovalcem, je zelo pomembno sodelovanje podjetnika z njimi, saj je podjetnik tisti, ki se zaveže, da bo rezultate dosegel.
 
 
 
 
Konkretne sestavine poslovnega načrta so specifične glede na področje, ki ga vaša podjetniška ideja obravnava. Tema, kako napisati dober poslovni načrt, je na svetovnem spletu močno razširjena. V kolikor boste presodili, da ga za svojo rabo potrebujete, boste informacije z lahkoto našli. Naše načelo pa je, da poslovni načrt ni ključen dokument, če se lotite dela po tematikah tega poglavja. Dober poslovni načrt pa vam vseeno odpira vrata ugodnejšim virom financiranja. Banka bo tako veliko lažje odobrila sredstva, s katerim bo podjetje financiralo svoj projekt.
 
Podjetje se mora izkazati kot dober poznavalec svoje panoge, trga, dobaviteljev, kupcev, konkurentov, predvsem pa mora tudi finančni del poslovnega načrta izkazati v luči predvidenega denarnega toka in prepričati banko, da bo iz tega brez težav kredit mogoče tudi poplačati. Poslovni načrt je ponavadi sestavni del prilog pri vlogah za pridobitev kreditov v banki. Banka si želi tveganje pri kreditiranju zmanjšati s tem, da preveri, kako se je podjetnik pripravil na investicijo in ali je realno ocenil vse dejavnike, ki so pomembni pri načrtovanju uspešnosti. Te podatke lahko dobi v izdelanem poslovnem načrtu.