Socialno podjetništvo

5.3 Ocena finančnega poslovanja

 
 
Da se boste lahko pohvalili s finančnimi učinki svojega poslovanja, boste operirali z izrazi, kot so EBITDA, EBIT in donosnost. Prvi je dobiček pred obrestmi, davki, devalvacijo in amortizacijo, in če mu odštejemo stroške amortizacije, dobimo dobiček iz EBIT oz. dobiček poslovanja. Ko mu prištejemo še prihodke in odhodke iz financiranja, dobimo dobiček iz rednega delovanja. In še zadnji v vrsti dobičkov – če boste dobičku iz rednega delovanja prišteli izredne prihodke in odhodke, odšteli davke (plačane glede na rezultate vaše finančne bilance), boste dobili čisti dobiček.
 
Še en podatek je lahko pomemben za vaše finančno poslovanje. Donosnost izraža razmerje med donosom (dobičkom) in za to potrebnimi vlaganji. Ocenimo ga s koeficientom donosnosti. Za izračun donosnosti potrebujemo nekatere podatke iz računovodskega izkaza – izkaz stanja (podatki o posameznih delih premoženja) in izkaz uspeha (podatki o poslovnem izidu).
 
Za delovanje in financiranje socialnega podjetja bo zelo uporaben tudi podatek o dodani vrednosti na zaposlenega v socialnem podjetju. Bruto dodano vrednost na zaposlenega boste izračunali tako, da boste sešteli čiste prihodke od prodaje ter druge poslovne prihodke, odšteli stroške blaga, materiala in storitev ter druge poslovne odhodke in tako dobljen rezultat delili s številom zaposlenih.
 
Še nekaj, za kar ste odgovorni in vam utegne povzročati sive lase – likvidnost poslovanja. Enostavno gre za sposobnost vašega socialnega podjetja v določenem času plačati svoje plačilne obveznosti. Hitro boste ugotovili različne stopnje unovčljivosti posameznih vrst sredstev – ločimo namreč sredstva s takojšnjo, kratkoročno ali zelo nizko stopnjo likvidnosti. Na likvidnost vašega poslovanja bo zlasti vplivala količina zalog, nepravočasna izterjava dolgov ter dolžina plačilnih rokov (vključujoč plačilne roke glede nepovratnih sredstev – npr. zamik pri plačevanju sredstev iz javnih razpisov, kjer boste morali »založiti« svoj denar).
 
Ob učinkovitem podjetniškem podpornem okolju naj bi socialna podjetja bolj ali manj uspešno pridobivala prihodke na trgu. Pri tem se vedno znova izkazuje, da je uspešnost poslovanja socialnih podjetnikov v marsičem odvisna tudi od spodbudnosti finančnega okolja, v katerem delujejo.