Socialno podjetništvo

5.7 Finančni trgi in socialno-finančni trgi

V tujini se je ob specifičnih potrebah nevladnih organizacij in neprofitnega sektorja pojavila tudi dodatna ponudba, ki se je v marsičem razlikovala od klasičnih finančnih trgov ter tako odgovorila na potrebe sektorja, katerega primarni namen ni bil dobiček, ampak ustvarjanje socialnega kapitala.
 
Pluralnost investicijskih instrumentov je v tujini pripomogla k zanimivemu »zemljevidu« različnih ponudnikov socialnega investiranja (t. i. social investors ali impact investors). Kot primer lahko navedemo spekter socialnih financ, ki se je razvil v Veliki Britaniji.
 
Med akterji je tako mogoče najti donatorje, tiste, ki financirajo v obliki »potrpežljivega« kapitala (kjer je pričakovana vrnitev sredstev odložena za daljše obdobje), ter posojilodajalce. Obenem so tu še vlagatelji v rizični kapital (financerji tveganih naložb) ter lastniški kapital (želijo lastniški delež v podjemu).