Socialno podjetništvo

6.1 Pridobitev statusa socialnega podjetja

Če želite registrirati socialno podjetje, morate pri tem upoštevati Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP, Uradni list RS, št. 20/2011), ki natančno določa, kakšne pogoje mora tako podjetje izpolnjevati in katere dejavnosti lahko opravljate. Eden osnovnih začetnih pogojev je, da ustanovite nepridobitno pravno osebo. To je lahko društvo, zavod, ustanova, gospodarska družba, zadruga, evropska zadruga ali druga pravna oseba zasebnega prava.
 
To pravno osebo ustanovite na način in pod pogoji, ki jih določajo zakoni za vsako posebej, npr. Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/2005, 91/2005–popr.), Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in nasl.), Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011– UPB2), Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009–UPB3 in nasl.) itd.
 
Pri ustanovitvi pa morate upoštevati še pogoje, ki jih za pridobitev statusa socialnega podjetja določa Zakon o socialnem podjetništvu. To pomeni, da v ustanovni akt vnesete tudi sestavine in določila, ki jih bomo navedli v nadaljevanju, in upoštevate tudi druge pogoje, ki jih določa zakonodaja. Če je pravna oseba že ustanovljena, vi pa bi se želeli ukvarjati s socialnim podjetništvom, je treba ustrezno dopolniti oz. spremeniti temeljni akt in izpolniti tudi druge pogoje.
 
Najpomembnejše določilo je, da pravna oseba ni ustanovljena izključno z namenom pridobivanja dobička in ne deli premoženja, ustvarjenega dobička ali presežkov prihodkov nad odhodki, kar pomeni, da si ustvarjenega presežka oziroma dobička ne boste mogli izplačati, temveč ga boste usmerili nazaj v izvajanje osnovne dejavnosti.
 
Če želite, da vaše podjetje pridobi status socialnega podjetja, morate pri ustanovitvi upoštevati načela socialnega podjetništva (glej poglavje 2.4).