Socialno podjetništvo

8.1 Iskanje in izbor kadra

Kako se boste organizirali v svojem podjetju, je odvisno od vrste dejavnosti, narave dela in vaših kompetenc. Lahko ste strokovnjak za specifično področje, a ste šibki na področju upravljanja financ ali uspešnega trženja, brez česar vam ne bo zneslo prav dolgo. V tem primeru imate dve možnosti: da te manjkajoče kompetence pridobite z dodatnim izobraževanjem ali pa v podjetju ustvarite tim, ki bo skupaj sestavljal vse potrebno za uspešen prodor na tržišče. Tudi če ste povsem samozadostni in se bo vaša dejavnost uspešno širila, boste prej ali slej morali vsaj razmisliti o iskanju sodelavcev. Pri tem ne mislite samo nase, ampak tudi na druge; četudi ste po naravi deloholik in vam poseganje dela v prosti čas ni odveč, morda vaši bližnji ne bodo enakega mnenja.

 

Oblika sodelovanja z novimi delovnimi močmi je odvisna od vaših odločitev oz. zmožnosti. Lahko gre za delo prek študentske napotnice, avtorske pogodbe, pogodbe o delu ali pogodbe o zaposlitvi, vendar ne pozabite, da je v socialnem podjetništvu na prvem mestu zaposlovanje, s poudarkom zaposlovanja ranljivih skupin pred drugimi oblikami dela. Prav tako lahko k svoji ideji, če resnično rešuje družben problem, z lahkoto pritegnete tudi prostovoljce.

 

Končna odločitev naj temelji na ugotovljenih:
 
  • Kompetencah - ali je kandidat sposoben opravljati to delo?

  • Motivaciji - ali kandidat želi opravljati to delo? 

  • Osebnosti, vrednotah - ali se bo kandidat vklopil v kolektiv?

 

V primeru, da se boste odločili za sestavo tima oz. širjenje kroga sodelavcev, naj namenimo še nekaj besed selekcijskemu postopku. Odločitvi za izbor novega sodelavca sledi definicija delovnega mesta. Nato se boste najverjetneje podali v neformalno iskanje kadra, kar pomeni »tipanja« po svoji socialni mreži, začenši pri znancih, ki se spoznajo na vaše področje. Če ne boste našli rešitve v svojih krogih, boste morali objaviti zaposlitveni oglas. Sledilo bo zbiranje in prebiranje prijav ter določanje, koga povabiti na razgovor.

 

Po izvedenih razgovorih izbiro ponovno skrčite in po potrebi povabite še na en krog razgovorov. Pri načrtovanju razgovorov se lahko odločite za individualni, skupinski ali panelni tip izvedbe. Skupinski razgovor si lahko omislite, če iščete primerne vodje ali dobre timske delavce, saj imajo kandidati možnost predstaviti svoje sposobnosti sodelovanja, prepričevanja, poslušanja, dajanja pobud itd. Panelni razgovor pride v poštev, če želite slišati tudi mnenje svojih sodelavcev, bodisi ker ste enakovredni partnerji v vodenju podjetja bodisi ker dopolnjujete drug drugega z različnimi znanji. Tako boste k selekciji pristopili iz kar najrazličnejših zornih kotov ali strokovnih področij.