Socialno podjetništvo

8.2 Vodenje, menedžment in motivacija zaposlenih

Vodenje – menedžment pomeni ekipo graditi, uravnavati osebni razvoj posameznika in urejati medsebojne odnose znotraj ekipe.

Osnovna naloga vodje je reševanje problemov, saj tako največ prispeva k učinkovitosti in uspešnosti sistema. Izrednega pomena pa je tudi motiviranje zaposlenih. Večini ljudi se zdi motivacija precej zapleten pojem, saj smo ljudje različni. Kljub temu je precej stvari, ki jih vsi želimo. Prvi korak je poskrbeti za pojave, ki nas delajo nezadovoljne – a to še ne pomeni

motivacije, le njen temelj. Lahko gre za neustrezne prostore, osvetlitev, birokratizem itd. Nato so na vrsti pravi motivatorji, zaradi katerih bodo ljudje v delo vložili svojo energijo, ne le časa.

 

Kaj zaposleni hočejo?

  • - Pošteno plačilo. To je temelj uspešnega podjetja, ki zaposli in tudi obdrži dobre delavce. Če dohodek zadostuje za spodobno življenje, se lahko nato posvetite motivaciji. Raziskave namreč kažejo, da denar pač ni glavni motivator.

  • Dobro vodstvo. To pomeni jasna pričakovanja, spoštovanje, spodbude in pa stalne povratne informacije. Posvetite podrejenim čas in pozornost. Ne pozabite – večina judi se odloči za odpoved svojim nadrejenim, ne delu samemu.

  • - Priznanje. Pohvalite in nagradite, ko je to primerno in zasluženo. Po eni od raziskav je zaposlenim najdragocenejša nagrada naslednje: (1) osebna zahvala vodje za dobro opravljeno delo, (2) pisna zahvala, (3) javno priznanje in pohvala.

  • - Kontrolo nad svojim delom. Gre za možnost (so)odločanja, postavljanja jasnih in merljivih ciljev ter jasno odgovornost za svoje delo.

  • - Pripadati. Želijo biti vključeni v komunikacijo, imeti potrebne in sprotne informacije ter razumeti odločitve vodstva.

  • - Možnost rasti in razvoja. To je lahko izobraževanje in izpopolnjevanje, sodelovanje v timih, usposabljanje še za druge naloge itd. Ne bojte se, da bodo tako pridobljeno znanje »prodali« drugje – tako ne stagnirajo, so zadovoljni in ostanejo dlje, le dajte jim možnost, da vse to znanje tudi uporabijo.

  • Odkrito komunikacijo in upoštevanje. Prisluhnite predlogom, ki jih imajo. Uvedite nagrado za zaposlenega, ki bo našel način, kako povečati učinkovitost dela. 

  •  Zaupanje. Če izhajate iz prepričanja, da ljudem ne gre zaupati, boste uničili pozitivno vzdušje. Red seveda mora biti, a naj bo vezan na manjše število pravil, ki so oblikovana s sodelovanjem vseh, ki jih zadevajo.

Dobra praksa: Društvo KRALJI ULICE

Katere so ključne kompetence, ki jih mora imeti oseba za uspešno delovanje v vašem kolektivu/dejavnosti? Po koncu projekta, ki ga je financiralo MDDSZ za razvoj socialnega podjetništva, smo dejavnost Posredovalnice začeli voditi brez kakršnihkoli denarnih pomoči, zato je za nas pomembno, da imamo krog ljudi, ki je sposoben čim bolj samostojno delati. Strokovni delavci nimamo več finančnih sredstev za pokritost našega dela v Posredovalnici, zato je naš interes, da ljudje iz ciljne skupine, ki delajo v soc. podjetništvu, pokažejo veščine, npr. zanesljivost in odgovornost (vezano na to, da je trgovina vsak dan odprta po urniku, da se držimo skupno dogovorjenih nalog, za katere se zmenimo tedensko na organizacijskem sestanku).
 
Pomembni sta komunikativnost in prijaznost, predvsem za delo s strankami (kako stranko motivirati, da nekaj kupi, ker sam dobiček ima pomen, da s tem plačamo eno osebo). Treba je imeti smisel za estetiko – za polnjenje polic in izložbe, da je videz trgovine čim bolj privlačen in pritegne stranke. Potrebno je dobro sodelovanje med zaposlenimi – da se čim več stvari dogovorijo sami in ni vse na nas, strokovnih delavkah oz. mentoricah. Da so sami sposobni organizacije lažjih delovnih nalog, da se medsebojno motivirajo, da so motivirani za delo z rabljenimi predmeti (da sami preverijo in primerjajo cene, da jih zanima samo vrednotenje in selekcija predmetov – sodelujemo s starinarjem, ki jim to sproti pokaže).