Socialno podjetništvo

8.3 Timsko delo

Timsko delo postaja čedalje pogostejša oblika organiziranosti dela v podjetjih in drugih organizacijah, ne glede na njihovo velikost ali področje dela. V kontekstu socialnega podjetništva je absolutno nepogrešljivo, eno od socialnopodjetniških načel se namreč glasi:

 

Če imate člane, potem odločitve sprejemajo vsi po načelu en član – en glas, neodvisno od deleža vloženega kapitala (enakopravnost članstva), v odločanje in upravljanje pa vključujete tudi druge (npr. svoje delavce, prostovoljce in uporabnike svojih storitev).

 

Če želite torej uspešno delovati v socialnem podjetju, vam potreba po visoko razviti kompetenci timskega dela nikakor ne uide.

Prednosti timskega dela:

 • - zaradi medsebojne podpore in sodelovanja je doseganje ciljev učinkovitejše,

 • - člani tima sodelujete pri odločanju, zato je višja tudi zavezanost ciljem, ki jih sooblikujete,

 • - spodbuja občutek zaupanja med člani,

 • - spodbuja sproščeno izražanje idej, mnenj, vprašanj, dilem,

 • - spodbuja odprto in iskreno komunikacijo,

 • - člani tima se medsebojno dopolnjujete v znanju in sposobnostih,

 • - ima pozitiven vpliv na kvaliteto storitev,

 • - spodbuja prenos znanja in izkušenj.

 

Če želite biti dober timski delavec:

 • - delujte v skladu s skupnimi cilji,

 • - zavedajte se lastne vloge,

 • - prispevajte k delu in nalogam tima (z lastnim znanjem, veščinami, informacijami itd.),

 • - združujte individualno in timsko delo,

 • - sprejemajte mnenja in stališča ostalih članov tima.

 

Dobra praksa: Društvo KRALJI ULICE

Kakšen pomen pripisujete timskemu dela v svojem kolektivu? Kaj pomeni za vas biti dober timski delavec?

Timsko delo ima velik pomen. Trenutno imamo dobro ekipo, ki je sposobna medsebojnega dogovarjanja, dosti stvari se pomenijo sami, sami organizirajo delo. Pokličejo se med seboj, na primer za menjavo turnusa. Skupaj se menijo o zadevah, ki bi jih bilo dobro spremeniti, prilagoditi in to predstavijo na skupnem organizacijskem sestanku. Mentorici sva prisotni skoraj vsak dan v tednu, predvsem da se preveri, ali poteka tako, kot smo se dogovorili, jih malo spomniva, kaj je še treba narediti. Potrebno je veliko prilagajanja, medsebojnega motiviranja, organizacije in samoorganizacije, kar je najpomembnejše za dobro timsko delo.