Socialno podjetništvo

9.3 Komunikacijski kanali in drugačne ideje

Pomembno je, da si kot socialno podjetje ustvarite komunikacijske kanale, skozi katere dostopate do svojih ciljnih javnosti. Zavedajte se, da ima vsaka ciljna javnost svoje kanale, nekateri pa so skupni. Glede na ciljno javnost torej izberete komunikacijski kanal, gatekeeper filtrira informacije, primerne za to ciljno javnost, informacijo zapakirate primerno ciljni javnosti in jo razširite po izbranem kanalu.
 
Ker je o uporabi kanalov že veliko zbranega (tudi na svetovnem spletu), jih v tem priročniku zgolj omenjamo in navajamo:
  • - socialna omrežja (Twitter, Facebook itd.),
  • - spletna stran,
  • - elektronski obvestilniki,
  • - letaki, plakati (pomen diseminacije!),
  • - publikacije.

 

Velik del piar aktivnosti in samooglaševanja lahko danes resda izvajate kar na svoji spletni strani (o čemer boste lahko več prebrali v nadaljevanju), vendar nikakor ne smete pozabiti na  tiste bolj klasične pristope h komuniciranju z javnostjo in mediji. Predstavljajte se na javnih dogodkih, svoje strokovnjake izpostavite javnim nastopom (na primer okrogle mize, nagovori, lokalni dogodki, konference). Izmenjujte si usluge z drugimi podjetji (vzajemno oglaševanje oz. kompenzacija – npr. delite svoje letake na dogodkih drugega podjetja, v zameno pa vi njim omogočite enako). Nudite brezplačna predavanja, v kolikor znate nanj privabiti svoje ciljne skupine. Organizirajte okrogle mize ter povabite k sodelovanju tudi strokovnjake za izbrane teme. Pošiljajte vabila na dogodke in obvestila o novostih ciljnim skupinam. Naredite si premišljeno adremo z ustreznimi kontakti izbranih medijev, ki naj bodo relevantni glede na vaše področje dela. Ob pomembnih dogodkih skličite novinarske konference. O novicah redno obveščajte svoj »medijski krog«. Na izbrane naslove razpošiljajte dodelana sporočila za javnost, ki naj ne bodo dolgovezna, temveč kratka in domiselna ter kombinirana s slikovnim gradivom.

Širšo javnost lahko nase opozarjate z zloženkami in letaki, ki morajo biti v prvi vrsti vizualno privlačni in usklajeni s celostno podobo podjetja. Naj vaši zaposleni pišejo blog ali si izborite prostor za mnenjsko kolumno. Bodite pozorni, da so vaše fotografije kakovostne za promocijo in medije. Ustvarjajte video vsebine za spletne kanale. Poskusite s spletnim oglaševanjem, bannerji (pomislite tudi na kompenzacijo!). Lotite se podeljevanja nagrad in priznanj (interna za sodelavce ali javna za širši krog). Vzpostavite mehanizem članskih izkaznic ali kartic svojih prijateljev. Če se odločite za promocijske materiale, naj bodo ti inovativni in naj že sami po sebi sporočajo vašo dejavnost (nasvet: naj bodo uporabni). Organizirajte dan odprtih vrat za vse, ki bi jih zanimalo vaše delo, proizvodnja. Skupaj s sodelavci se udeležite akcij zunaj svoje organizacije (Očistimo Slovenijo, 72 ur, krvodajalska akcija) ali pa organizirajte svoj dan dobrih del – in ne pozabite o tem ozaveščati in informirati!