Socialno podjetništvo

9.4 Mediji kot ena izmed ciljnih javnosti

Zavedajte se, da so mediji in pojavljanje v njih zgolj eno izmed orodij komunikacije. Velikokrat organizacije forsirajo objave v medijih, ki imajo majhen presek z vašimi ciljnimi javnostmi. Bodite torej pozorni tudi na to, da se borite za medijsko pokritost tistih medijev, ki imajo občinstvo v preseku z vašimi ciljnimi javnostmi. Medijska objava v lokalnem mediju lahko služi svojemu namenu bolj kot objava v nacionalnem, ki ima pri vaših ključnih strankah nizek domet.

 

Naj izpostavimo nekaj ključnih nasvetov za delo z mediji in novinarji, več pa se lahko poučite na spletu, še bolj pa skozi izkušnjo, saj ima vsaka organizacija in njeni produkti oz. storitve svoje specifike.

 

  • - Zavedajte se specifike vsakega medija (na ravni televizija, radio, časopis, spletni medij).

  • - Preučite medij, v katerem želite objavo (vrsta, tematska področja, novinarji in uredniki, ki pokrivajo vaše področje, periodičnost časopisa).

  • - Zavedajte se, da ob pravilnem oblikovanju sporočila za medije povečate možnost objave (sporočilo za medije naj bo kar se da oblikovano kot novinarski članek, ki olajša delo novinarju).

  • - Tako kot z vsako ciljno javnostjo tudi z mediji oziroma novinarji gradite odnose (ne ostajajte na ravni stika!).

  • - Če želite medijsko objavo, morate s svojim sporočilo ali osupniti ali skorajda opraviti delo namesto novinarja.

  • -  Oblikujte svojo novinarsko adremo ključnih medijev in novinarjev (sistematično zbirajte kontakte, elektronske naslove in telefonske številke) in jo redno osvežujte ter dopolnjujte.

  • - Spremljajte in analizirajte medijske objave (kliping). Ne poslužujte se zgolj kvantitativne analize! Medijske objave in njihova vsebina so pomembne tudi pri pridobivanju potencialnih investitorjev in financerjev.