Socialno podjetništvo

9.5. Celostna grafična podoba in podjetje na spletu

Celostna grafična podoba (CGP) je skupek elementov, aspektov, idej, metod in tehnik, ki jih podjetje uporabi za to, da se identificira (vzpostavi lastno identiteto) in na ta način loči od konkurence. S konsistentno uporabo CGP podjetje ustvari svoj lasten način komunikacije.

 

Elementi celostne grafične podobe:

 • - Ime

 • - Logotip

 • - Dopisni list

 • - Kuverta

 • - Vizitka

 • - Štampiljka

 • - Poslovna mapa

 • - Powerpoint prezentacija

 • - Aplikacije (predmeti z natisnjenim logotipom)

 • - Spletna stran

»Močna« celostna grafična podoba spodbuja prepoznavnost vašega podjetja in storitev med vsemi potencialnimi strankami. Podjetje se lahko asociira v povezavi z določeno barvo, barvnimi kombinacijami, različnimi oblikami, slikami, sloganom in celo z glasbo.

 

Prodorna celostna grafična podoba daje podjetju prepoznavnost in originalnost ter s tem prednost pred konkurenco.

 

Podjetje na spletu

Internet je veliko več kot le mesto za oglaševanje. Hkrati je v mnogih pogledih zelo različen od tradicionalnih medijev in tako je tudi pristop k spletnemu oglaševanju povsem drugačen. Podrobno proučite edinstvene kvalitete, ki jih ima internet, in izkoristite njegove prednosti sebi v prid.

 

7 najpomembnejših nasvetov za vašo spletno stran:

 

 1. Stran naj bo hitra. Sicer nihče ne opazi, če nekaj deluje kot namazano, zato pa vsi odklikamo kam drugam, če se na zaslonu izpiše loading .../buffering ...

 2. Bodi jedrnat in kratek, a ne prekratek. Obiskovalec naj bistvene tri informacije dobi v petih sekundah po tem, ko je prišel na stran. Če so to informacije, ki jih išče, bo bral naprej.

 3. Ključna je navigacija. Razmišljaj, kot da delaš stran za »idiote«. Premikanje po strani in brskanje med meniji naj bo preprosto in logično.

 4. Izberi prave barve. Ne preveč kričeče, a dovolj vpadljive, da bralca pritegne. Pri načrtovanju barvne sheme upoštevaj tudi simboliko in sporočilnost barv. Na splošno pa pri barvah velja pravilo: manj je več.

 5. Bodi kolikor se le da globalen. Spletna stran je tvoje okno v svet. Svet pa se ne konča v sosednji vasi, občini ali državi.

 6. Črkovanje in slovnica. Prepogoste slovnične in jezikovne napake dajejo občutek »šalabajzerstva« in »zaplankanosti«. In to zagotovo ni sporočilo, ki ga želiš poslati naokoli.

 7. Na spletni strani imej kontakte. Vedno se bo našel kdo, ki bo želel več informacij, sodelovanje ali pa bo morda imel konstruktivno kritiko/mnenje. 

 

Opazujte, kako splet uporablja vaša konkurenca. Analizirajte njihove spletne strani; na kakšen način predstavljajo produkte ali storitve podjetja, ali so dovolj enostavne oz. uporabnikom prijazne, ali imajo dodano vrednost in ali so skladne z drugimi marketinškimi prijemi podjetja. Naredite si spletni poslovni načrt in ga uresničite. Pred pričetkom postavljanja spletne strani določite merljive cilje in kriterije za njihovo doseganje. Naj bo vaša spletna strategija podaljšek poslovne strategije podjetja in močno povezana tudi z nespletnimi aktivnostmi. Spletna podoba mora biti konsistentna s splošno podobo znamke in tudi funkcionalnost spletne strani mora slediti načelom podjetja (npr. če podjetje zagovarja preprostost in prijaznost do strank, naj bo tudi spletna stran zasnovana tako, da bo enostavna za uporabo). Zagotovite, da marketinške aktivnosti izven spleta ne bodo zapostavljene. Ena od napak na tem področju je, da se npr. v oglasih objavi le elektronski naslov podjetja, ostale podatke pa je praktično nemogoče najti.

 

Če imate na voljo dovolj sredstev, testirajte spletno stran, še preden jo lansirate. Za testiranje najemite strokovnjake, ki bodo nepristransko ocenili uporabnost strani. Teste lahko opravite tudi kasneje s svojimi strankami.

 

Ustvarite si krog potencialnih interesentov. Spletna tehnologija vam omogoča, da na enostaven način usmerjate svoja sporočila na ciljno skupino, tako da bodo za posameznike res relevantna. Poiščite jih na najbolj nevsiljiv način in nagovorite osebno. Trženje prek elektronske pošte je učinkovito, saj vam zagotavlja stalen stik s strankami in je pogosto glavno sredstvo direktnega marketinga. Vendar bodite pazljivi. Obvestite prejemnike o tem, kako pogosto lahko pričakujejo vašo pošto in kakšna bo vsebina. Spoštujte zasebnost! Uporabniki interneta dajo na zasebnost vedno več pozornosti. Na spletno stran naložite izjavo oz. pravilnik o zasebnosti, ki ga bo lahko najti in bo uporabnikom prijazen ter bo čim bolj konkretno naslavljal njihove pomisleke. Nikoli ne pošiljajte neželene pošte, saj ima ta zelo nizek odziv, poleg tega pa negativno vpliva na vaš ugled.

 

Dobra spletna stran krepi stike z obstoječimi strankami in pridobiva nove. Bodite odzivni za vprašanja in povpraševanja! Veliko spletnih strani je zelo slabo odzivnih, kar je velika napaka. Odgovorite tudi mednarodnim interesentom, četudi ne poslujete na tujem. Naj bo vaša spletna stran vir informacij za ciljni trg. Če postanete verodostojen vir kakovostnih informacij za stranke, vam to predstavlja tudi zastonjski piar.

 

Spletno stran je treba promovirati, mišljenje, da se te tržijo same od sebe, je zmota. Zanimanje javnosti morate šele pridobiti in pri doseganju tega cilja se aktivno poslužujte nespletnih pristopov k oglaševanju. Svoj spletni naslov objavite, kjerkoli je to mogoče – na sejmih, vizitkah, oglasih itd.

 

Redno analizirajte obisk spletne strani. Ugotovite, koliko uporabnikov ima vaša spletna stran, od kod prihajajo, kako dostopajo do vaše stvari in katere vsebine ter storitve obiskujejo. Vsak dober programski paket omogoča takšno analizo. Na podlagi rezultatov določite, kaj funkcionira in kaj ne, kaj lahko spremenite in izboljšate.

 

Bodite ažurni. Naj bo vaša spletna stran čim bolj interaktivna. Redno objavljajte tekoče novice, dodajajte nove vsebine, dogodke, ustvarite možnost komentarjev itd. Predvsem pa sledite trendom v spletnem marketingu.

 

Spletna stran se oblikuje na podlagi obstoječega CGP podjetja. Pri izdelavi oz. naročilu spletne strani morate upoštevati nekatere splošne resnice s tega področja.

 

Oblike spletne strani:

 • - Predstavitvena spletna stran

 • - Trgovina

 • - Blog

 • - Landing page

 • -  Spletna stran za mobilne naprave

 • -  Spletna stran na socialnih omrežjih

 • -  Wiki

 • -  Spletna stran za »stranke«

 • -  Interna spletna stran (komunikacija, delitev datotek)