Socialno podjetništvo

Avtorji

Tadeja Mesojedec je vodja inkubatorja družbenih inovacij in socialnega podjetništva Socialni inovatorji prihodnosti z mednarodnimi izkušnjami razvoja usposabljanj in vsebin za socialno podjetništvo. Je svetovalka pri modeliranju družbenih inovacij, trenerka in predavateljica različnih tem znotraj socialne ekonomije, trenerka mehkih veščin, strokovnjakinja za javno nastopanje in odnose z javnostmi, članica bazena trenerjev Mladinskega sveta Slovenije, honorarna novinarka Časnika Finance, direktorica zavoda Trenerski ceh ter diplomirana novinarka.
 
Primož Šporar, po izobrazbi dipl. pravnik, je direktor Brez dobička – inovativne družbene storitve d. o. o. ter predsednik uprave Sklada 05 – ustanove za družbene naložbe. Ključna področja njegovega dela so povezana z razvojem splošnokoristnih storitev ter okolja za razvoj družbenih inovacij, inovativnega financiranja ter družbenega podjetništva. Med drugim je član Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – EESO, Sveta za socialno podjetništvo pri Vladi RS, Euclid Networka in drugih mednarodnih organizacij ter pobudnik in soorganizator konferenc Dnevi socialne ekonomije ter Natečaja za družbene inovacije.
 
Kristjan Strojan je direktor poslovnega inštituta Moneo, namestnik predsednice Društva mladinski ceh ter član uprave Sklada 05 – ustanove za družbene naložbe. Ključna področja njegovega dela so pravno in finančno svetovanje organizacijam socialne ekonomije, oblikovanje inovativnih produktov, razvoj strategij za rast organizacij ter oblikovanje poslovnih modelov. Bil je tudi vodja in glavni razvijalec več spletnih projektov ter aplikacij.
 
Tjaša Valentinčič, po izobrazbi univ. dipl. kulturologinja, je strokovna sodelavka za nacionalne in mednarodne projekte na zavodu Izobraževalni center Kadis 2002. Dela pri projektih s področja vseživljenjskega učenja, ukvarja se s kariernim svetovanjem, z delavnicami za iskalce zaposlitve, usposabljanji za mehke veščine ter izvedbo ocenjevalnih centrov. Pri projektu Socialni inovatorji prihodnosti sodeluje z izdelavo kompetenčnih modelov, usposabljanji za ciljne skupine in pripravo različnih vsebin. Odgovorna je za pripravo in izvedbo ocenjevalnih postopkov za merjenje podjetniških kompetenc.
 
Franci Bačar je projektni sodelavec inkubatorja družbenih inovacij in socialnega podjetništva Socialni inovatorji prihodnosti, vodja številnih družbeno angažiranih projektov in usposabljanj na temo projektnega ter strateškega načrtovanja, kreativec, vizionar in mislec.
 
Gregor Sakovič je poslovni svetovalec za finance, direktor podjetja Fair Capital Consulting. Deloval je v korporativnih financah in marketingu v poslovodnih in nadzornih funkcijah v Sloveniji in na širšem zahodnem Balkanu. Po izobrazbi je magister znanosti (Primerjalna analiza finančnih sistemov). Podjetjem svetuje pri razvoju poslovnih strategij za povečanje prepoznavnosti blagovne znamke podjetja v segmentu korporativnega trajnostnega delovanja ter za pridobivanje virov finančnih sredstev za investicijsko vlaganje MSE podjetij.
 
Tatjana Strojan, po izobrazbi dipl. pravnica, je direktorica Skupnosti privatnih zavodov – SKUP in Inštituta Primus ter članica uprave Sklada 05. Sodeluje pri projektih, povezanih z inovativnim financiranjem in družbenim podjetništvom, kakor tudi financiranjem in davčno zakonodajo nevladnih organizacij.
 
 
Organizacije
 
Društvo mladinski ceh je nacionalna, nevladna, mladinska organizacija, kot društvo registrirana od leta 1992. Mladim omogoča priložnosti za rast v odgovornega pripadnika različnih skupnosti po načelih krščanske etike in don Boskovi preventivni vzgojni metodi. Člani Društva  ladinski ceh so posamezniki, ki so združeni v različne lokalne enote in interesne skupine, ki se ukvarjajo z mladimi. Vizija Mladinskega ceha je (p)ostati organizacija, v katero mladi pridejo, v njej rastejo, gredo naprej in ostanejo (z njo) povezani.
 
Inkubator socialnega podjetnišva in družbenih inovacij pod okriljem Društva mladinski ceh mladim nudi pomoč pri razvoju podjetniške ideje, metodologijo družbenega inoviranja, poslovnega modeliranja, dizajna storitev in produkta, mentorstvo v prvem obdobju njihovega delovanja, različna usposabljanja, ki krepijo kompetence socialnih podjetnikov, znanja s področja pridobivanja financ in trženja, pravno podporo in svetovanje, koriščenje prostorov in drugo tehnično podporo. Poleg zagotavljanja podpornega okolja mladim pa znotraj inkubatorja razvijamo različne družbeno odgovorne projekte, kot sta Kamp socialnih inovacij ali 72 ur brez kompromisa. S temi aktivnostmi želimo mlade spodbuditi k družbenemu inoviranju, prevzemanju odgovornosti in odgovornemu državljanstvu. 
 
Skupnost privatnih zavodov je bila ustanovljena leta 2009 kot zasebni zavod. Poslanstvo SKUP-a je razvoj storitev za kakovost življenja. Namen in cilji dejavnosti so povezovanje slovenskih zasebnih zavodov, dvig kakovosti delovanja, pospeševanje prenosa storitev javnega sektorja na zasebni ter pospeševanje raziskovalne dejavnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti zavodov. SKUP izvaja številne projekte na področju razvoja nevladnih organizacij, socialne ekonomije ter družbenih inovacij. Več o dejavnosti na www.skup.si.
 
Izobraževalni center Kadis 2002 je neprofitna organizacija, ki se ukvarja z izobraževanjem in usposabljanjem različnih ciljnih skupin. Storitve zavoda temeljijo na najrazličnejših komponentah vseživljenjskega učenja. Kadis 2002 sodeluje z različnimi organizacijami in nudi storitve karierne orientacije, svetovanje, predavanja, delavnice in usposabljanja za mehke veščine, veščine iskanja zaposlitve, vodstvene veščine in drugo. Kadis si prizadeva za boljši dostop vseh do različnih oblik usposabljanja, tudi prek sodelovanja v nacionalnih in mednarodnih projektih ter razvijanja inovacij na svojem področju. Ciljne skupine, ki jih najpogosteje obravnava, so šolajoča mladina, starši, mladi in prikrajšani iskalci zaposlitve.