Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018

Uredništvo SIP, četrtek, 16. 06. 2016

Povezava

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1068

Razpisana sredstva največ do 1.907.824,86 EUR
• za sklop A: zagonsko fazo socialnih podjetij ali podjemov obstoječih socialnih podjetij 1.362.765,41 EUR, od tega za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 953.935,79 EUR in za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 408.829,62 EUR, 
• za sklop B: zagonsko fazo mladinskih zadrug 545.076,55 EUR, od tega za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 381.553,56 EUR in za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 163.522,99 EUR.
 
Maksimalna višina subvencije je 20.000 EUR.