Inkubator - prostor z znanjem

Mladi na začetku svoje podjetniške poti potrebujejo vodstvo. Če si sam je težko začeti, razvijati poslovno idejo. Vsakdo potrebuje nekoga, s katerim lahko skupaj razmišlja in vrednoti svojo idejo in svoje podjetniške korake.

Na Mladinskem cehu smo 4 leta nazaj začutili potrebo mladih po prostoru, kjer bi lahko v spodbudnem ozračju razvijali nove ideje in si kovali svojo pot v prihodnost. V ovkiru inkubatorja delouje coworking prostor, kjer lahko mladi prosto pridete in skupaj z drugimi posamezniki ustvarjate svojo prihodnost.

Cehova šola socialnega podjetništva

Cehova šola socialnega podjetništva je glavni program inkubatorja, v katerem podjetniške ekipe mladih razvijajo svoje poslovne ideje in svoje podjetje. Posebnost našega inkubatorja je usmerjenost v socialno podjetništvo in družbene inovacije.

Naša podjetja in ideje ustvarjajo pozitivne družbene sprememebe in pri tem vam lahko pomoagamo.

 
Socialni inovatorji prihodnosti mladim nudi:
 • pomoč pri razvoju podjetniške ideje, raziskavi trga, pripravi poslovnega načrta, poslovnega modela in pri umeščanju produktov in storitev na trg,
 • bodočim socialnim podjetnikom in socialnim podjetjem zagotavlja mentorstvo v prvem obdobju njihovega delovanja,
 • mladim ponuja medsebojno podporo in sodelovanje,
 • usposabljanja, ki krepijo kompetence socialnih podjetnikov glede na kompetenčni model socialnega podjetnika,
 • pravna podpora in svetovanje (ustanovitev, registracija socialnega podjetja oziroma nadgradnja obstoječe organizacije v socialno podjetje),
 • koriščenje prostorov (pisarna, sejna soba),
 • tehnična podpora pri delovanju,
 • finančno svetovanje, računovodstvo,
 • pomoč pri vzpostavitvi spletne strani in urejanju spletne strani,
 • pomoč in usmerjanje s področja financiranja in finančnih mehanizmov za podporo socialnim podjetjem.

Inkubator socialnih inovacij in podjetništva za mlade obsega:

 • kompetenčni model za (socialne) podjetnike,
 • tri izobraževalne module na podlagi kompetenčnega modela,
 • priročnik za socialne podjetnike,
 • podporne in svetovalne mehanizme za ustanavljanje in delovanje socialnih podjetij ter
 • pomoč pri nadgradnji obstoječih mladinskih organizacij v socialna podjetja.

Udeležencem omogočamo pridobivanje znanja in veščin, ter razvoja sposobnosti, ki so potrebne za:

 • razvoj podjetniške ideje,
 • ustanovitev, registracija socialnega podjetja oziroma nadgradnja obstoječe mladinske organizacije v socialno podjetje,
 • predstavitev podjetniške ideje potencialnim investitorjem,
 • izdelavo projektne dokumentacije za prijavo projektov na razpise,
 • vodenje projektov,
 • vodenje socialnega podjetja.