Šola socialnega podjetništva

Prijave na pomladansko kohorto P2016 so odprte.

Za več informacij pišite na info@socialni-inovatorji.si ali pokličite na 01 427 71 40.

Prijavite se
UVOD Šola socialnega podjetništva je intenzivni, dvomesečni program za ustanovitelje podjemov z družbenim učinkom.

Šola poteka dvakrat letno in sicer v pomladanski in jesenski kohorti. V vsako kohorto sprejmemo med 4 in 8 podjemov, ki izkazujejo pozitivni družbeni učinek in pri katerem vidimo potencial v dobri ekipi.

V čem se šola socialnega podjetništva razlikuje od drugih šol? V tem, da se poleg vseh drugih vidikov startupo posvečamo tudi temu, da znate dobro artikulirati in optimizirati družbeni učinek.

Vendar! Ne zamenjujte socialnega podjetništva s prostovoljstvom ali humanitarnimi dejavnostmi. Socialno podjetništvo je v prvi vrsti PODJETNIŠTVO.

Prijave so odprte do 31. 5. 2016. V tednu od 1. - 9. junija potekajo razgovori s kandidati in 13. 6. 2016 začnemo s programom.
ŠOLA Prvi mesec programa vse ekipe obiskujejo šolo. Program šole poteka dvakrat tedensko, štiri tedne zapored.

Pomembno je, da vsi ustanoviteljei podjemov usvojite osnovna znanja, veščine in orodja, s katerimi boste razvijali svoj podjem. V šoli bomo dvakrat tedensko obravnavali teme, ki jih morajo poznati socialni podjetniki, če želijo uspeti s svojimi idejami na trgu.

V šoli bomo imeli 8 sešnov, ki bodo podvečeni družbenemu učinku, modeliranju trga, razumevanju uporabnikov in kupcev, modeliranju in razvoju produktov, postavljanju poslovnih operacij, razvoju distribucijskih in prodajnih kanalov, finacniranju, marketingu ter drugim pomembnim temam.

Sešni potekajo v obliki interaktivnih predavanj in praktični uporabi predstavljenih konceptov in orodij. To pomeni, da boste na vsakem srečanju preizkusili predstavljene vsebine tudi praktično.

Kot vsaka šola ima tudi ta domače naloge. Domače naloge so namenjene temu, da vsebine, ki jih dobite v okviru šole, aplicirate na svoj podjem s ciljem, da svoje produkte (blago ali storitve) čimprej testirate na trgu.

IMPACT URE Impact ure so najpomembnejši del programa. Impact ure so osebni način dela z podjemi, na katerega stavimo na SIPu.

Podjemi se lahko tekom programa prijavijo na impact ure s pomočjo našega orodja, ki smo ga razvili prav v ta namen.

Impact ure pravzaprav niso ure. Vsak podjem lahko v dnevu rezervira le 30 minutni zasebni ćas, ki ga lahko preživi z izbranim mentorjem v programu. S tako omejinim časom želimo ustanovitelje pripraviti, da prihajajo na impact ure karseda pripravljeni z natančnimi vprašanji, dilemami, ki se pojavijo pri razvoju podjema.

Impact ure niso namenjene temu, da mentorji SIPa opravijo delo namesto vas. Vse potrebno delo morate opraviti ustanovitelji podjemov. Mentorji vam lahko pri tem le pomagamo, userjamo ter delimo z vami naše izkušnje.

IMPACT SPRINT Od časa do časa bomo organizirali IMPACT SPRINT, ki je enodnevni, aktivni način dela z podjemi.

Če so impact ure hands-off način dela, je impact sprint hands-on način dela.

Impact sprint ponavadi traja en dan. Pri tem je popolnoma naša diskrecija, na kakšen način ga bomo izvedli.

Od časa do časa se za najbolj perspektivne podjeme oziroma za tiste, ki to najbolj potrebujejo, odločimo, da priredimo individualni impact sprint.

Impact sprinti potekajo na način, da za en dan ustanovitelji in izbrani mentorji SIPa delajo skupaj na razvoju določenega dela podjema, naj si bo to razvoj produkta, distribucijskih kanalov, marketing kanalov, ipd.

PLAČILA IN FINANCIRANJE Načeloma se s podjemi, ki vstopajo v program, dogovorimo za način financiranja, ki jim najbolj ustreza. V praksi to pomeni: direktno plačilo, deleži s pridobljenih razpisov in zbranih investicij v obdobju po zaključku programa ali lastniški deležv podjemu.

Možne so tudi kombinacije med različnimi vrstami plačila. Vse to se dogovorimo na informativnem sestanku, preden se zavežete za sodelovanje v programu.

V primerih ko presodimo, da je podjem izjemno zanimiv za nas oziroma smo zagotovili drug način financiranja, lahko določenim podjemom ponudimo subvencionirano ceno, v določenih primerih pa popolnoma brezplačno udeležbo.

IMPACT DAY Impact Day je zadnji uradni dan programa, ko boste svoje podjeme predstavili potencialnim investitorjem.

Naše izkušnje kažejo, da po preteku šole ni nujno, da so vsi podjemi že "investabilni", tj. pripravljeni na investicijo.

Določeni tipi pravnih oseb (npr. društva) so omejeni pri sprejemanju investicij, predvsem lastniških investicij.

Vsebina

Prijavite se na pomladansko kohorto P2015. Prijava